میزبان المپیک ۲۰۲۴ مشخص شد/پاریس میزبان المپیکی های ۲۰۲۴

میزبان المپیک ۲۰۲۴ مشخص شد/پاریس میزبان المپیکی های ۲۰۲۴

میزبان المپیک ۲۰۲۰ مشخص شد/پاریس میزبان المپیکی های ۲۰۲۰ میزبان المپیک ۲۰۲۰ کدام کشور خواهد بود؟ به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ پس از المپیک ۲۰۲۰ که قرار است به میزبانی توکیو در ژاپن برگزار شود دوشنبه شب شهر میزبان المپیک ۲۰۲۴ هم مشخص شد. کاندیداهای میزبانی المپیک ۲۰۲۴ کدام شهر ها بودند؟ دو شهر پاریس و […]

ادامه مطلب