خطر محرومیت و کسر امتیاز پرسپولیس را تهدید می کند؟

خطر محرومیت و کسر امتیاز پرسپولیس را تهدید می کند؟

خطر محرومیت و کسر امتیاز پرسپولیس را تهدید می کند؟ مدیرعامل سابق پرسپولیس که اکنون بیشتر حکم‌های جاری و مراجعه کنندگان طلبکار به باشگاه به زمان او مربوط می‌شود، در پاسخ به سوال خبرنگاران با تاکید بر سخنان گذشته خودگفت : معتقدم که بی توجهی به پیشنهادات راهبردی من موجب این مساله شده است. دستورالعمل […]

ادامه مطلب