کمیته فضای مجازی (پشتیبانی سایبری) ائتلاف شهراول

کمیته فضای مجازی (پشتیبانی سایبری) ائتلاف شهراول

کمیته فضای مجازی (پشتیبانی سایبری) ائتلاف شهراول با هدف معرفی گسترده اهداف و برنامه های ائتلاف به عموم شهروندان شهر رشت بالاخص حامیان این ائتلاف پرشور و مردمی راه اندازی شده است. از جمله مهمترین رئوس اهداف این کمیته فعال، میتوان موارد زیر را نام برد: ۱- راه اندازی و به روز رسانی لحظه به […]

ادامه مطلب

مسئول برنامه ریزی و عضو شورای راهبردی بانوان ستاد جوانان ائتلاف شهر اول

مسئول برنامه ریزی و عضو شورای راهبردی  بانوان ستاد جوانان ائتلاف شهر اول

مسئول برنامه ریزی و عضو شورای راهبردی  بانوان ستاد جوانان ائتلاف شهر اول طی حکمی از طرف مهندس حاج رضا خاکسار خانم پدیده عمرانی به سمت مسئول برنامه ریزی و عضو شورای راهبردی بانوان ستاد جوانان شهر اول منصوب شدند.  

ادامه مطلب

شورای راهبردی ائتلاف شهر اول

شورای راهبردی ائتلاف شهر اول

شورای راهبردی ائتلاف شهر اول طی حکمی از طرف مهندس خاکسار دبیر ائتلاف جناب آقای مهندس کسائیان به عضویت شورا راهبردی ستاد جوانان ائتلاف شهراول منصوب شدندِ سخنرانی اقای فرید کسائیان مسئول اتاق فکر و شورای راهبردی ستاد جوانان  ائتلاف شهر اول در همایش پر شور جوانان        

ادامه مطلب