سیل جمعیت مشتاق و جوانان پرشور در ستاد مرکزی حاج حسن رجبی ثابت

سیل جمعیت مشتاق و جوانان پرشور در ستاد مرکزی حاج حسن رجبی ثابت

سیل جمعیت مشتاق و جوانان پرشور در ستاد مرکزی حاج حسن رجبی ثابت حضور هزاران نفر شهروند رشتی طرفدار ائتلاف بزرگ شهر اول امشب در ستاد مرکزی حاج حسن رجبی ثابت واقع در خیابان بیستون سه راه سام از هم اکنون نوید پیروزی غرور آفرین ائتلاف بزرگ شهر اول را در ۲۹ اردیبهشت۹۶ میدهد. حضور تمامی کاندیداهای ائتلاف […]

ادامه مطلب

نشست دبیر عالی ائتلاف شهراول

نشست دبیر عالی ائتلاف شهراول

تاریخ : ۹۶/۰۲/۲۰    روز : چهار شنبه   ساعت : ۱۷     مدعووین :  آدرس : رشت – انتهای پل صابرین به سمت گلباغ نماز – سمت راست – ساختمان رویال – طبقه هفتم – سالن عمومی همایش  نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاء ستاد …… ائتلاف شهراول نشست هماهنگی و بررسی فعالیتهای […]

ادامه مطلب

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاء ستاد منطقه ۲ و۳ ائتلاف شهراول

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاء ستاد منطقه ۲ و۳ ائتلاف شهراول

تاریخ : ۹۶/۰۲/۱۹    روز : سه شنبه   ساعت : ۱۷     مدعووین : ستاد منطقه ۲ و۳ بهمراه کلیه اعضاء  آدرس : رشت – انتهای پل صابرین به سمت گلباغ نماز – سمت راست – ساختمان رویال – طبقه هفتم – سالن عمومی همایش  نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاء ستاد منطقه ۲ […]

ادامه مطلب

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاء ستاد منطقه ۲ و۳ ائتلاف شهراول

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاء ستاد منطقه ۲ و۳ ائتلاف شهراول

تاریخ : ۹۶/۰۲/۱۸    روز : دوشنبه   ساعت : ۱۷     مدعووین : ستاد منطقه ۲ و۳ بهمراه کلیه اعضاء  آدرس : رشت – انتهای پل صابرین به سمت گلباغ نماز – سمت راست – ساختمان رویال – طبقه هفتم – سالن عمومی همایش  نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاء ستاد منطقه ۲ و۳ […]

ادامه مطلب

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاءکمیته بانوان ائتلاف شهراول

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاءکمیته بانوان ائتلاف شهراول

تاریخ : ۹۶/۰۲/۱۷    روز : یکشنبه   ساعت : ۱۷     مدعووین : کمیته بانوان بهمراه کلیه اعضاء  آدرس : رشت – انتهای پل صابرین به سمت گلباغ نماز – سمت راست – ساختمان رویال – طبقه هفتم – سالن عمومی همایش  نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاءکمیته بانوان ائتلاف شهراول نشست هماهنگی و بررسی […]

ادامه مطلب

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاءکمیته جوانان ائتلاف شهراول

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاءکمیته جوانان ائتلاف شهراول

تاریخ : ۹۶/۰۲/۱۶    روز : شنبه   ساعت : ۱۷     مدعووین : کمیته جوانان بهمراه کلیه اعضاء  آدرس : رشت – انتهای پل صابرین به سمت گلباغ نماز – سمت راست – ساختمان رویال – طبقه هفتم – سالن عمومی همایش  نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین و اعضاءکمیته جوانان ائتلاف شهراول نشست هماهنگی […]

ادامه مطلب

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین کمیته های ائتلاف شهراول

نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین کمیته های ائتلاف شهراول

تاریخ : ۹۶/۰۲/۱۴    روز : پنج شنبه   ساعت : ۱۷     مدعووین : کلیه کمیته ها بهمراه اعضاء  آدرس : رشت – انتهای پل صابرین به سمت گلباغ نماز – سمت راست – ساختمان رویال – طبقه هفتم – سالن عمومی همایش  نشست دبیر عالی ائتلاف با مسولین کمیته های ائتلاف شهراول نشست […]

ادامه مطلب

جلسه هم اندیشی دبیر ائتلاف شهر اول با پرسنل شهرداری رشت

جلسه هم اندیشی دبیر ائتلاف شهر اول با پرسنل شهرداری رشت

تاریخ : ۹۶/۰۲/۱۳    روز : چهارشنبه     ساعت : ۱۷  مدعوین : کلیه پرسنل شهرداری رشت آدرس : رشت – انتهای پل صابرین به سمت گلباغ نماز – سمت راست – ساختمان رویال – طبقه هفتم – سالن عمومی همایش جلسه هم اندیشی دبیر ائتلاف شهر اول با پرسنل شهرداری رشت  همایش هم […]

ادامه مطلب