سیل جمعیت مشتاق و جوانان پرشور در ستاد مرکزی حاج حسن رجبی ثابت

سیل جمعیت مشتاق و جوانان پرشور در ستاد مرکزی حاج حسن رجبی ثابت

سیل جمعیت مشتاق و جوانان پرشور در ستاد مرکزی حاج حسن رجبی ثابت حضور هزاران نفر شهروند رشتی طرفدار ائتلاف بزرگ شهر اول امشب در ستاد مرکزی حاج حسن رجبی ثابت واقع در خیابان بیستون سه راه سام از هم اکنون نوید پیروزی غرور آفرین ائتلاف بزرگ شهر اول را در ۲۹ اردیبهشت۹۶ میدهد. حضور تمامی کاندیداهای ائتلاف […]

ادامه مطلب

بازتاب گسترده کنفرانس مطبوعاتی ائتلاف شهر اول در رسانه های جمعی استان گیلان

بازتاب گسترده کنفرانس مطبوعاتی ائتلاف شهر اول در رسانه های جمعی استان گیلان

بازتاب گسترده کنفرانس مطبوعاتی ائتلاف شهر اول در رسانه های جمعی استان گیلان دومین کنفرانس مطبوعاتی ائتلاف شهر اول در محل ساختمان رویال رشت در میان حضور گسترده خبرنگاران و اصحاب رسانه گیلان برگزار شد. در این نشست پرشور که بیش از ۵۰ تن از خبرنگاران و نمایندگان اصحاب رسانه فعال در گیلان حضور داشتند،ابتدا […]

ادامه مطلب

برگزاری دومین کنفرانس خبری ائتلاف بزرگ شهر اول با حضور خبرنگاران بیش از ۵۰ رسانه استان گیلان

ائتلاف شهراولبرگزاری دومین کنفرانس خبری ائتلاف بزرگ شهر اول با حضور خبرنگاران بیش از ۵۰ رسانه استان گیلان

برگزاری دومین کنفرانس خبری ائتلاف بزرگ شهر اول با حضور خبرنگاران بیش از ۵۰ رسانه استان گیلان   حاج محمدرضا خاکسار دبیر ائتلاف بزرگ شهر اول در حال تشریح اهداف و برنامه های ائتلاف شهر اول برای جمیع خبرنگاران حاضر در جلسه       هم اکنون جلسه پرسش و پاسخ کاندیداهای ائتلاف بزرگ شهر […]

ادامه مطلب

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش دهم)

برنامه جامع ائتلاف شهر اول برای خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشتبرنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش دهم)

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش دهم) الف: بخش خدمات بهداشتی و درمانی ۱- بیمه عمر و حوادث کارکنان انعقاد بیمه عمر و پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه ماهیانه توسط شهرداری. ۲- بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان شهرداری نسبت به جبران خسارت ئارده به کارکنان و کارگران که ناشی از حوادث […]

ادامه مطلب

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش نهم)

برنامه جامع ائتلاف شهر اول برای خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشتبرنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش نهم)

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش نهم) الف: بخش خدمات رفاهی و اجتماعی ۱- وام و تسهیلات مالی  ۲- هدایا و جوایز و کمک های نقدی و غیر نقدی  ۳- احیاء و ساماندهی فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت  ۴- خدمات تورهای زیارتی و سیاحتی ۵- ورزش و تفریحات سالم […]

ادامه مطلب

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش هشتم)

برنامه جامع ائتلاف شهر اول برای خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشتبرنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش هشتم)

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش هشتم)  الف: بخش خدمات رفاهی و اجتماعی ۱- وام و تسهیلات مالی  ۲- هدایا و جوایز و کمک های نقدی و غیر نقدی  ۳- احیاء و ساماندهی فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت  ۴- خدمات تورهای زیارتی و سیاحتی ۵- ورزش و تفریحات سالم […]

ادامه مطلب

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش هفتم)

برنامه جامع ائتلاف شهر اول برای خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشتبرنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش هفتم)

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش هفتم)  الف: بخش خدمات رفاهی و اجتماعی ۱- وام و تسهیلات مالی  ۲- هدایا و جوایز و کمک های نقدی و غیر نقدی  ۳- احیاء و ساماندهی فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت  ۴- خدمات تورهای زیارتی و سیاحتی ۵- ورزش و تفریحات سالم […]

ادامه مطلب

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش ششم)

برنامه جامع ائتلاف شهر اول برای خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشتبرنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش ششم)

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش ششم)  الف: بخش خدمات رفاهی و اجتماعی ۱- وام و تسهیلات مالی  ۲- هدایا و جوایز و کمک های نقدی و غیر نقدی  ۳- احیاء و ساماندهی فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان شهرداری رشت  ۴- خدمات تورهای زیارتی و سیاحتی ۵- ورزش و تفریحات سالم […]

ادامه مطلب

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش پنجم)

برنامه جامع ائتلاف شهر اول برای خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشتبرنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش پنجم)

برنامه جامع خدمات رفاهی و درمانی کارکنان شهرداری رشت (بخش پنجم) الف: بخش خدمات رفاهی و اجتماعی          ۱- وام و تسهیلات مالی          ۲- هدایا و جوایز و کمک های نقدی و غیر نقدی            ۳-احیاء و ساماندهی فروشگاه های تعاونی مصرف کارکنان شهرداری […]

ادامه مطلب