معرفی جناب آقای دکتر مجتبی قویدل کاندیدای ائتلاف شهراول

جناب آقای دکتر مجتبی قویدل کاندیدای ائتلاف شهراول

 

در راستای معرفی کاندیداهای اصلح و برتر جهت پیشبرد اهداف ائتلاف بزرگ شهر اول به بهترین نحو ممکن

که در نهایت منجر به آبادانی شهر و رفاه هرچه بیشتر شهروندان رشتی گردد ،جناب آقای دکتر مجتبی قویدل

از طرف شورای مرکزی ائتلاف شهر اول به عموم شهروندان محترم شهر رشت معرفی میگردد.

باشد که فرهیختگان این شهر ایشان را به نیابت از خویش برگزینند.

جناب آقای کاندیدای

 

، ، ، ، ،